Hjemmekamp mod Ikast 23. aug. 2022

Brande                       Ikast

7292                          7035

 Damer:                                                                           Herrer:

Annemarie Munch         461                                   Karsten Andreasen                460

Ingrid Thomasen           433                                   Thomas Krogh                         457

Karen Kristensen          402                                   Karsten Kristiansen               452

Udekamp mod Ikast 15. feb 2022

Brande                       Ikast

7441                           7839

Damer:                                                                  Herrer:

 Ingrid Thomasen            517                                 Svend Jørensen    496

Annemarie Munch           428                                John Krog     477

Anne-Mette H.Jensen     414                                 Karsten Andreasen 458

 

Hjemmebaneturnering 24. aug mod Ikast 2021

Brande                  Ikast  

6895                     7203

Damer:                                                                                             Herrer:

Annemarie Munch         465                               Alfred Lund       485

Anne-Mette H.Jensen   397                               James Turnage  428

Ingrid Thomasen           386                               John Clausen     394