GENERALFORSAMLING

onsdag den 11. august 2021

kl.11.00 i Big Bowl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 

16.januar 2019 

 

Referat:

 

Klubben afholdt sin årlige generalforsamling  onsdag d.16. januar 2019 kl.11.00 i Big Bowl, Brande med deltagelse af lidt mere end halvdelen af medlemmerne.

Vi startede generalforsamlingen med at mindes vore afdøde medlemmer.

Efter at have valgt dirigent og stemmetællere aflagde formanden beretning.

Formanden rettede en tak til bestyrelsen og alle udvalg, herunder en særlig tak til Anne-Mette Hvid Jensen for arbejdet med vores hjemmeside og til Jørgen Munch for salg af lodder og amerikansk lotteri.

Formanden takkede aktivitetsudvalget for en god udflugt

til  Bunkermuseet,  Silkeborg - Træskomuseet, Gl.Ry og til slut et besøg ved den genfundne bro i Brædstrup.

 

Årets pokalvindere

blev

Annelise Jespersen og Niels Arne Nørgaard.

 

Vi vandt for 3. år i træk trekantturneringen.

Spilleudvalget kunne tilføje, at vi havde vundet 6 kampe ud af 10 i årets løb.

Årets hyggelige julefrokost blev afholdt i Big Bowl.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 

Kassereren fremlagde regnskabet.

 

Der blev stillet et enkelt spørgsmål til regnskabet,det blev  besvaret af kassereren.   Samme medlem foreslog at afskaffe udflugten, der giver underskud hvert år. Kassereren svarede,at bestyrelsen gennem mange år har givet udvalget en underskudsgaranti, så prisen på både udflugt og julefrokost kan holdes nede på et niveau, der kan fastholde medlemmernes lyst til at deltage i disse arrangementer.

Regnskabet blev derefter godkendt uden bemærkninger.

 

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Der blev valgt et nyt medlem til bestyrelsen, 2 nye suppleanter og 1 bilagskontollant. Der var genvalg til alle andre udvalg.

 

Kontingentet fortsætter uændret.

 

Eventuelt indeholdt en snak om medlemstallet, vi har mistet medlemmer og fået nye, så samlet er medlemstallet vokset med 2.

 

 

ÅRETS BOWLER

blev

ANNE- METTE HVID JENSEN

for sit store arbejde med hjemmesiden

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11.40.

 

Derefter afsluttedes dagen med spisning og kaffe i Big Bowl, og salg af amerikansk lotteri. 

 

Tak til medlemmerne for at støtte vores salg af lodder på denne dag og året igennem.

 

Tak til vore sponsorer for deres støtte.

 

Medlemmerne kan læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen på vores opslagstavle.

 

 

 

 Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Generalforsamling 

16.januar 2019 

 

Referat:

 

Klubben afholdt sin årlige generalforsamling  onsdag d.16. januar 2019 kl.11.00 i Big Bowl, Brande med deltagelse af lidt mere end halvdelen af medlemmerne.

Vi startede generalforsamlingen med at mindes vore afdøde medlemmer.

Efter at have valgt dirigent og stemmetællere aflagde formanden beretning.

Formanden rettede en tak til bestyrelsen og alle udvalg, herunder en særlig tak til Anne-Mette Hvid Jensen for arbejdet med vores hjemmeside og til Jørgen Munch for salg af lodder og amerikansk lotteri.

Formanden takkede aktivitetsudvalget for en god udflugt

til  Bunkermuseet,  Silkeborg - Træskomuseet, Gl.Ry og til slut et besøg ved den genfundne bro i Brædstrup.

 

Årets pokalvindere

blev

Annelise Jespersen og Niels Arne Nørgaard.

 

Vi vandt for 3. år i træk trekantturneringen.

Spilleudvalget kunne tilføje, at vi havde vundet 6 kampe ud af 10 i årets løb.

Årets hyggelige julefrokost blev afholdt i Big Bowl.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 

Kassereren fremlagde regnskabet.

 

Der blev stillet et enkelt spørgsmål til regnskabet,det blev  besvaret af kassereren.   Samme medlem foreslog at afskaffe udflugten, der giver underskud hvert år. Kassereren svarede,at bestyrelsen gennem mange år har givet udvalget en underskudsgaranti, så prisen på både udflugt og julefrokost kan holdes nede på et niveau, der kan fastholde medlemmernes lyst til at deltage i disse arrangementer.

Regnskabet blev derefter godkendt uden bemærkninger.

 

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Der blev valgt et nyt medlem til bestyrelsen, 2 nye suppleanter og 1 bilagskontollant. Der var genvalg til alle andre udvalg.

 

Kontingentet fortsætter uændret.

 

Eventuelt indeholdt en snak om medlemstallet, vi har mistet medlemmer og fået nye, så samlet er medlemstallet vokset med 2.

 

 

ÅRETS BOWLER

blev

ANNE- METTE HVID JENSEN

for sit store arbejde med hjemmesiden

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11.40.

 

Derefter afsluttedes dagen med spisning og kaffe i Big Bowl, og salg af amerikansk lotteri. 

 

Tak til medlemmerne for at støtte vores salg af lodder på denne dag og året igennem.

 

Tak til vore sponsorer for deres støtte.

 

Medlemmerne kan læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen på vores opslagstavle.

 

 

 

 Bestyrelsen