Referat fra

Generalforsamling

11.august 2021

 

 Klubben afholdte sin årlige generalforsamling d. 11.aug. 2021 i Big Bowl, Brande med deltagelse af 32 medlemmer.

Formanden startede generalforsamlingen med at mindes vore afdøde medlemmer. Derefter nævnte formanden , at vores tidligere formand havde sponsoreret klubben med 50.000.kr ved sin død.Bestyrelsen er meget taknemlig for denne gestus.

Efter at have valgt dirigent og stemmetællere aflagde formanden beretning.

Formanden nævnte, at klubbens aktiviteter i 2020 mest foregik i foråret inden hele landet lukkede ned pga corona.

Da forsamlingsloftet blev hævet til 25 personer, var bestyrelsen klar med en plan, der ville gøre det muligt at starte op igen, men så blev forsamlingsloftet sænket til 10, og vi måtte udskyde åbningen. Derfor blev generalforsamlingen også udskudt.

Vi kom igang igen med at spille lige inden sommerferien og kunne derfor planlægge generalforsamling til august.

Formanden rettede en tak til bestyrelsen og alle udvalg, herunder en særlig tak til Anne-Mette Hvid Jensen for arbejdet med vores hjemmeside og til Jørgen Munch for salg af lodder og amerikansk lotteri. Formanden takkede aktivitetsudvalget, fordi de er der endnu. Tak til bestyrelsen og udvalgene for godt samarbejde i et svært år. Tak til BIG BOWL for deres måde at være på og betjene os i disse svære tider. Tak til alle sponsorer og tak til alle medlemmer for deres udholdenhed.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Kassereren fremlagde regnskabet.Der blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabet som blev besvaret af kassereren.Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer, 1 ny suppleant, 2 nye bilagskontrollanter, 1 ny suppleant til bilagskontrollant og et nyt medlem af spilleudvalget. Desværre ønskede ingen medlemmer at indtræde i sponsorudvalget.

Kontingentet fortsætter uændret.

Under eventuelt kom spilleudvalget med en krafig opfordring til medlemmerne om at tilmelde sig kampene.Et medlem foreslog mobilpay som et suplement til kontanter af medlemmernes betaling.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11.45 med at takke for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten og medlemmerne fordi de var mødt op.

Næstformanden rettede en tak fra bestyrelsen til den afgåede formand for godt samarbejde.

Derefter afsluttedes dagen med spisning og kaffe i BIG BOWL, og slag af lodder til amerikansk lotteri.

Tak til medlemmerne for at støtte vores salg af lodder på denne dag og hele året igennem.

Medlemmer kan læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen på vores opslagstavle.

 

Jonna Sørensen, bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 

16.januar 2019 

 

Referat:

 

Klubben afholdt sin årlige generalforsamling  onsdag d.16. januar 2019 kl.11.00 i Big Bowl, Brande med deltagelse af lidt mere end halvdelen af medlemmerne.

Vi startede generalforsamlingen med at mindes vore afdøde medlemmer.

Efter at have valgt dirigent og stemmetællere aflagde formanden beretning.

Formanden rettede en tak til bestyrelsen og alle udvalg, herunder en særlig tak til Anne-Mette Hvid Jensen for arbejdet med vores hjemmeside og til Jørgen Munch for salg af lodder og amerikansk lotteri.

Formanden takkede aktivitetsudvalget for en god udflugt

til  Bunkermuseet,  Silkeborg - Træskomuseet, Gl.Ry og til slut et besøg ved den genfundne bro i Brædstrup.

 

Årets pokalvindere

blev

Annelise Jespersen og Niels Arne Nørgaard.

 

Vi vandt for 3. år i træk trekantturneringen.

Spilleudvalget kunne tilføje, at vi havde vundet 6 kampe ud af 10 i årets løb.

Årets hyggelige julefrokost blev afholdt i Big Bowl.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 

Kassereren fremlagde regnskabet.

 

Der blev stillet et enkelt spørgsmål til regnskabet,det blev  besvaret af kassereren.   Samme medlem foreslog at afskaffe udflugten, der giver underskud hvert år. Kassereren svarede,at bestyrelsen gennem mange år har givet udvalget en underskudsgaranti, så prisen på både udflugt og julefrokost kan holdes nede på et niveau, der kan fastholde medlemmernes lyst til at deltage i disse arrangementer.

Regnskabet blev derefter godkendt uden bemærkninger.

 

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Der blev valgt et nyt medlem til bestyrelsen, 2 nye suppleanter og 1 bilagskontollant. Der var genvalg til alle andre udvalg.

 

Kontingentet fortsætter uændret.

 

Eventuelt indeholdt en snak om medlemstallet, vi har mistet medlemmer og fået nye, så samlet er medlemstallet vokset med 2.

 

 

ÅRETS BOWLER

blev

ANNE- METTE HVID JENSEN

for sit store arbejde med hjemmesiden

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11.40.

 

Derefter afsluttedes dagen med spisning og kaffe i Big Bowl, og salg af amerikansk lotteri. 

 

Tak til medlemmerne for at støtte vores salg af lodder på denne dag og året igennem.

 

Tak til vore sponsorer for deres støtte.

 

Medlemmerne kan læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen på vores opslagstavle.

 

 

 

 Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Generalforsamling 

16.januar 2019 

 

Referat:

 

Klubben afholdt sin årlige generalforsamling  onsdag d.16. januar 2019 kl.11.00 i Big Bowl, Brande med deltagelse af lidt mere end halvdelen af medlemmerne.

Vi startede generalforsamlingen med at mindes vore afdøde medlemmer.

Efter at have valgt dirigent og stemmetællere aflagde formanden beretning.

Formanden rettede en tak til bestyrelsen og alle udvalg, herunder en særlig tak til Anne-Mette Hvid Jensen for arbejdet med vores hjemmeside og til Jørgen Munch for salg af lodder og amerikansk lotteri.

Formanden takkede aktivitetsudvalget for en god udflugt

til  Bunkermuseet,  Silkeborg - Træskomuseet, Gl.Ry og til slut et besøg ved den genfundne bro i Brædstrup.

 

Årets pokalvindere

blev

Annelise Jespersen og Niels Arne Nørgaard.

 

Vi vandt for 3. år i træk trekantturneringen.

Spilleudvalget kunne tilføje, at vi havde vundet 6 kampe ud af 10 i årets løb.

Årets hyggelige julefrokost blev afholdt i Big Bowl.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 

Kassereren fremlagde regnskabet.

 

Der blev stillet et enkelt spørgsmål til regnskabet,det blev  besvaret af kassereren.   Samme medlem foreslog at afskaffe udflugten, der giver underskud hvert år. Kassereren svarede,at bestyrelsen gennem mange år har givet udvalget en underskudsgaranti, så prisen på både udflugt og julefrokost kan holdes nede på et niveau, der kan fastholde medlemmernes lyst til at deltage i disse arrangementer.

Regnskabet blev derefter godkendt uden bemærkninger.

 

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Der blev valgt et nyt medlem til bestyrelsen, 2 nye suppleanter og 1 bilagskontollant. Der var genvalg til alle andre udvalg.

 

Kontingentet fortsætter uændret.

 

Eventuelt indeholdt en snak om medlemstallet, vi har mistet medlemmer og fået nye, så samlet er medlemstallet vokset med 2.

 

 

ÅRETS BOWLER

blev

ANNE- METTE HVID JENSEN

for sit store arbejde med hjemmesiden

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11.40.

 

Derefter afsluttedes dagen med spisning og kaffe i Big Bowl, og salg af amerikansk lotteri. 

 

Tak til medlemmerne for at støtte vores salg af lodder på denne dag og året igennem.

 

Tak til vore sponsorer for deres støtte.

 

Medlemmerne kan læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen på vores opslagstavle.

 

 

 

 Bestyrelsen